header foto
 
Bestuur

Bestuursupdate juni 2020

Nieuws afbeelding 15-6-2020

Beste leden,

 

Het einde van het seizoen komt steeds meer in zicht en zodoende willen we jullie graag bijpraten praten over een aantal onderwerpen.

 

Seizoensafsluiting:

 

Normaal gesproken is deze tijd van het jaar altijd gevuld met allerlei toernooien en evenementen waar teams het seizoen gezamenlijk afsluiten. Helaas is dit op het moment wat moeilijker, waardoor het seizoen als een nachtkaars dreigt uit te gaan. Dit is natuurlijk hartstikke zonde en daarom leek het ons leuk om binnen de club een gezamenlijke barbecue te organiseren op zaterdag 11 juli. Aan de exacte invulling wordt nog gewerkt, maar de datum kan in ieder geval alvast geblokt worden in de agenda’s!

 

Tenues:

 

Alweer enige tijd geleden hebben we binnen het bestuur de laatste hand gelegd aan de nieuwe tenues voor komend seizoen. Alle Corona perikelen hebben het behoorlijk lastig gemaakt om alles te realiseren. Ook DAKA en haar leveranciers ondervinden de nodige problemen. We onderhouden hierin nauw contact met DAKA en vooralsnog verwachten we zonder al te veel problemen te kunnen leveren.

 

Lustrum:

 

Op 27 oktober 1970 is MHCKrimpen opgericht. Dit betekent dat onze club komend seizoen zijn 50’e verjaardag viert. Om dit lustrumjaar vorm te geven zijn we op zoek naar leden die zich hiervoor in willen zetten. Het doel is om een lustrumcommissie op te richten die met hulp vanuit het bestuur gaat zorgen voor een memorabel jaar. Lijkt het jou leuk om hier een rol in te spelen of heb je ideeën voor het lustrum jaar? Laat het weten via[email protected]

 

Nieuw veld:

 

Zoals in een van de ALV’s dit seizoen al aangekaart, is de situatie omtrent veld 1 binnen het bestuur een belangrijk onderwerp. We hebben dit seizoen meermaals met de gemeente hierover (en over andere zaken) gesproken en onze zorgen geuit. Het blijft echter een moeizaam proces en de recente ontwikkelingen binnen de raad dragen hier niet aan bij. Gezien de (financiële) omvang van dit project zijn we helaas afhankelijk van de gemeente.

 

Financiën:

 

Ook binnen onze vereniging heeft de Corona-crisis invloed op de financiële huishouding. In deze zonnige maanden wordt vaak een mooie baromzet gerealiseerd, iets wat we op dit moment allemaal mislopen. Binnen het bestuur hebben we vanaf dag één veel aandacht besteed aan dit onderwerp en op allerlei mogelijke manieren besparingen gerealiseerd en in werking gezet. Nog deels afhankelijk van de uitkomst daarvan, kan zoals het er nu naar uitziet dit seizoen wellicht toch nog met een positief resultaat worden beëindigd.

 

In het kader van het bovenstaande willen we vanuit het bestuur onze dank uitspreken naar al onze leden. We beseffen ons maar al te goed dat het niet vanzelfsprekend is dat contributies zonder pardon doorbetaald worden. Zonder de commitment van onze leden hadden we nu in veel grotere problemen gezeten.

 

Algemene ledenvergadering:

 

Het onderwerp financiën wordt normaal gesproken uitgebreid behandeld tijdens de laatste ALV van het seizoen. Echter gezien de huidige situatie is dit momenteel niet mogelijk, waardoor we genoodzaakt zijn deze door te schuiven naar begin van komend seizoen. Hierover zal verder gecommuniceerd worden als er meer duidelijk is.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 340 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]