header foto
 
Technische Commissie

Belangrijke aanvulling op het zaalreglement

25-1-2013

In de hockeymedia is de afgelopen dagen gediscussieerd over de handblessures die meerdere spelers hebben opgelopen dit seizoen. Elk geval is pijnlijk en vervelend en waar wij dit kunnen helpen te voorkomen door strikte arbitrage, moeten wij dit doen.

 

Helder voor ons is dat de arbitrage pas de derde partij is die dit kan voorkomen. Eerst komt de aanvaller, die op moet houden met het gevaarlijk (en vaak ook opzettelijk) hard inspelen van de bal richting de stickhand van een tegenstander. Dan de verdediger, die zelf ook een taak heeft om zich te beschermen.

 

Maar ook de arbitrage heeft een rol. Duidelijkheid over wat wel en wat niet wordt toegestaan én strikte en strenge bestraffing van het ontoelaatbare, zal zeker helpen.

 

In de briefing staat over dit 'door de man heen spelen' onder andere:

 

  • .....een harde pass van dichtbij (minder dan 3 meter) die bewust door een tegenstander heen wordt gespeeld die zijn stick al op de grond heeft is verboden en moet worden afgefloten. […] Belangrijk is hier te begrijpen wat de intentie van de speler is. Criteria zijn dus: gevaar, opzet en de afstand tot de tegenstander. [….] Wordt aan bovengenoemde criteria niet voldaan is er geen sprake van een overtreding; dus niet elke bal richting een lage stick affluiten, alleen de bewuste harde bal van dichtbij.

Nu blijkt dat de opmerkingen 'minder dan 3 meter' en ‘stick aan de grond’ kennelijk aan spelers de vrijbrief geven om vrij te schieten richting spelers die net buiten die grens met hun stick laag zitten of hun stick net enkele centimeters boven de grond houden. En scheidsrechters laten dit toe, ook al zien ze het gevaar en de kennelijke opzet, omdat de gevaarlijke bal formeel niet aan alle criteria voldoet. Deze beide attitudes (dus eerst de actie van de aanvaller en dan de acceptatie van de scheidsrechter) kunnen leiden tot gevaar en tot blessures.

Daarom geven wij de aangepaste instructie aan de scheidsrechters om het gevaar te beteugelen:

·        Het criterium ‘van dichtbij’ wijzigt niet, maar de uitleg ‘minder dan 3 meter’ dient ruimer te worden opgevat. Indien een bal gevaarlijk is omdat deze hard richting een laag zittende tegenstander wordt gespeeld moet deze ook worden afgefloten wanneer de tegenstander vanwege de geringe afstand (tot maximaal 6 meter) geen reactietijd heeft.

·        Het criterium ‘stick al aan de grond’ geldt voor een speler die al laag zit en zijn stick al laag heeft. Ook al is er een paar centimeter ruimte tussen de hand en de vloer.

Deze aanvullende instructie is gezamenlijk opgesteld door de Commissie ABB-HOK en de Commissie Spelregels en geldt met onmiddellijke ingang.

25 januari 2013

Gerelateerde nieuwsberichten

Trainen in de Meivakantie

Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 346 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]